Άρθρα – Εισηγήσεις

Σιάσος, Σ. (2023). Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών για τη χρήση της Μελέτης «Του κύκλου τα γυρίσματα» στο μάθημα του ταμπουρά στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου. Στο Θ. Ράπτης & Ε. Περακάκη (Επιμ.) Η Μουσική Εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ταυτότητες, Αξίες, Εμπειρίες. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 278-287). Ε.Ε.Μ.Ε.
Για το άρθρο πατήστε εδώ.

2023, 6-7 Οκτωμβρίου. Συμμετοχή σε workshop με θέμα “Greening the sounds, one note at a time: A case study of MusEcological Education at the music school of Karditsa”(Polyxeni Tseligka, Zoe Athanasiou, Anthoula Koliadi-Tiliakou, Spyros Siasos) στο 3ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο των Ευρωπαϊκών Μουσικών Σχολείων στη Βιέννη που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Μουσικών Σχολείων (European Music School Union – EMU) και ο Σύλλογος Μουσικών Σχολείων της Αυστρίας (Κonferenz derOsterreichischen Musikschulwerke – KOMU).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2022). Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα του ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία. Εισήγηση στη Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Η διδασκαλία του ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία: παιδαγωγικά ζητήματα, διδακτικές προσεγγίσεις & καλές πρακτικές” που διοργάνωσε η Ομάδα για τα Μουσικά Σχολεία της ΕΕΜΕ στις 18/6/2022.

Σιάσος, Σ. (2021). Του κύκλου τα γυρίσματα. Μελέτη για τη διδασκαλία του ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Για να κατεβάσετε το βιβλίο σε αρχείο .pdf πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2019). Μουσικά Σχολεία – Οικογένεια – Μαθητές. Μια αρμονική συνήχηση. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιμ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 388–396). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
Για το άρθρο πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2018). Ο ειδικός χαρακτήρας και το κλίμα των Μουσικών Σχολείων ως παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών/ριών τους. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.  Η ζωή ως τέχνη ή η τέχνη της ζωής; Η Τέχνη στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, την Εκπαίδευση και την Απασχόληση. (Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), 113-114, σσ. 369-378. Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.
Για το άρθρο πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2017). Παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου των Μουσικών Σχολείων. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Για την περίληψη της εργασίας πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2017). Η Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας ως παράγοντας Αποτελεσματικής Λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων. Στο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρία και Πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Ελληνογαλλικής Σχολής  Jeanne d’ Arc) (σσ. 472-483). ΑΘήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.
Για το άρθρο πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2016).  Διαθεματικές Προσεγγίσεις του μαθήματος της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής μέσω της διδασκαλίας του Ταμπουρά. Εισήγηση στις  Παιδαγωγικές – Επιμορφωτικές Ημερίδες Μουσικών Σχολείων Αττικής, Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία, από τη Θεωρία στην Πράξη. Αθήνα: Μουσικό Σχολείο Παλλήνης.
Για την εισήγηση πατήστε εδώ.
Για την παρουσίαση της εισήγησης πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2016). Η Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας ως παράγοντας Αποτελεσματικής Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων: Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Για την περίληψη της εργασίας πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2016). Μέθοδος οργανοχρησίας του ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής σημειογραφίας. Μια διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ελληνικής παραδοσιακής  μουσικής. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 429-439). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
Για το άρθρο πατήστε εδώ.

Σιάσος, Σ. (2014).  Ένα πλήρες Σχέδιο Μαθήματος για τον υποχρεωτικό Ταμπουρά στο Μουσικό Γυμνάσιο. Εισήγηση  στην Ημερίδα των Μουσικών Σχολείων Αττικής, Το Γυμνάσιο του Μουσικού Σχολείου – Δεξαμενή Διδακτικής. Αθήνα: Μουσικό Σχολείο Ιλίου.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

Εκπόνηση, ως Ειδικός Επιστήμονας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, των Προγραμμάτων Σπουδών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια, στο θεματικό πεδίο/κατεύθυνση «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική». Αθήνα: ΥΠΕΘ . ΦΕΚ αρ. 2858/τ.Β΄/29-12-2015.